غروب

Posted by Sahand (Rasht, Iran) on 14 February 2014 in Plant & Nature.

http://about.me/sahandi

omid from mashhad, Iran

به به
.
خیلی خیلی زیباست و چشمنواز
.
ترکیب، رنگها، نورها و فضای خیلی خیلی قشنگ

17 Feb 2014 10:08am

@omid: مرسی امید جان

farideh from rasht, Iran

بسیار زیباست

24 Feb 2014 8:08pm

Shaahin Bahremand from Tehran, Iran

سال نو مبارک
با آرزوی بهترین ها

25 Mar 2014 5:38am

NIKON D60
1/200 second
F/11.0
ISO 100
32 mm

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook